22. Inihahayag dito ang maikling profyl ng mga respondente gayundin at paano sila pinili. 2. 10. Pagpapaikli ng nabuong pananaliksik. -binabahagi dito ang batayan, proseso, at kinalabasan ng pag- aaral sa konseptong papel. Ang graph na ito ay nagpapakita na 84 % ang mga sumangayon at 16%, naman ang hindi. 8. -Naglalahad ng mga posisyong umiiral na may kaugnayan sa mga proposisyon na nangangailangan ng pagtalunan o pagpapaliwanag. INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK.-Dito makikita ang ginamit na mga kwestyuneyr sa pagkalap ng mga inpormasyon o datos na gagamitin ang deskriptiv- analitik. Lohikal at Walang Pagkiling. - binibigyang pansin ang kahalagahan ng pag- aaral na maaaring sa mga mamamayan, mag-aaral, mga guro at kapwa mananaliksik. Matatagpuan naman sa gawing ilalim ang pinagkunan ng datos. This preview shows page 7 - 11 out of 16 pages. dito mababasa ang mga tanong na nais sagutin o matamo ng mananaliksik.gamit:May iba't ibang gamit ang pananaliksik … pagsasagawa ng pagsusuring lohiko at wasto sa pamamagitan ng matiyaga at hindi apurahang pagkuha. INSTRUMENTO. Dito inalalahad ang eksaktong bilang ng mga sumagot sa inihandang kwestyoner- survey. Sa paksang ito, tatalakayin natin ang bawat isa. 9. Dito nakikita ang mga ginamit na instrumento sa pag survey sa mga respondente katuald ng “questionnaire”. -sa pagbibigay interpretasyon ng kinalabasan ng pag-aaral, ipinahahayag nito ang pansariling implikasyon ng resulta ng pananaliksik. 1999) a. Mga indibidwal o awtoridad, b. Mga grupo o organisasyon, c. Mga kinagawiang kaugalian, d. Mga pampublikong kasulatan o dokumento, 3. Sa anumang impormasyong napakinabangan huwag kalilimutang pasalamatan ang pinagkunan sa pamamagitan ng pagtatala ng website sa biblyograpiya. Inilalahad sa bahaging ito ang puspusan o malalimang pagsusuri sa mga datos. Lokal at Populasyon ng Pananaliksik • Nakasaad ang mga bat ayang impormasyon t ungkol sa kalahok ng pananaliksik • Kabilang sa mga it o ay kung sino, t aga saan o sa anong inst it usyon o organisasyon may kaugnayan ang kalahok • I binibigay ang … a 1 6 Pagsubuk ng Datos Ang datos o informasyon ay nalikom mula sa mga mag-aaral saasignaturang Filipino na NASA ikatlong Antas ng Sekundarya sa paaralangValencia national High School. Kwantitatibong pananaliksik sa kwalitatibong pananaliksik Answer: Ang kwantitatibong panukat ay karaniwan tinatawag na hard science tulad ng pisika, kemistri at astonomiya na batay sa eksperimentasyon at obserbasyon. dahil sa mga instrumentong ito, nalalaman natin kung anung mga lugar na nasa daigdig. Pag-aaral ng kaso (case study) - pagaaral sa isang tao o yunit sa loob ng sapat na panahon. -naglalayong humikayat ng mga mambabasa o tagapakinig. brainly.ph/question/763931. 11. -Ito ang pangkalahatang interpretasyon at implikayson batay sa mga nakalap na datos ng mga mananaliksik. -ito ay ginagamitan ng mga larawan na nagrerepresenta sa isang produkto, dito ay madaling makita ang pagkakaiba. ilang bahagi, ang una ay kinakapalooban ng mga personal na . 14. -Tumutukoy sa pagmamasid ng mga pangyayari na nagaganap sa imbestigasyong eksperimental ngunit ito ay hindi maaaring gamitin sa pag-aaral na historical o pangkasaysayan. -Isang paglalahad o pagpapaliwanag ng mga makatotohanang impormasyon tungkol sa maraming bagay na may pinagbabatayan. URI NG PANANALIKSIK EKSPERIMENTAL NA PANANALIKSIK Sa isang eksperimental na pag-aaral ang mananaliksik ay nakamamanipula kahit na isang malayang baryabol, nakontrol ang iba pang may kaugnayang baryabol, at sinusuri ang epekto sa isa o higit pang di malayang baryabol. pagpapasagot ng talatanungang nabibilang nang tumpak ang mga resulta. Pakikisalamuha at pakikipanayam sa mga kalahok ng pananaliksik. BAHAGI NG PANANALIKSIK – Ito ang mga nagbibigay linaw sa mga prosesong dpat gawin sa iyong mga pananaliksik. Dito ay hinahati sa bawat bahagi ang kabuuan. Hanguang Sekondarya a. Mga dapat taglayin ng mga materyal na gagamitin. Pagpapaikli ng nabuong pananaliksik. Layunin nito na makatipid sa oras o maging maayos o epesyente ang paggawa ng mga bagay-bagay. kanilang pakikipagkomunikasyon sa kanilang kapwa. Kolehiyo ng Agham. Ang pamagat nito ay nagsasabi kung tungkol saan ang graph. Paglilimita ng paksa. Higit namang kailangan ang interpretasyon sa resulta ng istatistiks bilang pagpapatunay sa hipotesis na ginawa sa pag-aaral. Ito ang aming naging batayan upang makakuha ng panibagong, kasagutan sa mga mag-aaral ng Arellano ukol sa aming paksa. At ang kwalitatibong panukat naman ay nakabatay rin sa paggamit ng mga pertinenteng obserbasyon subalit ito ay gumagamit ng sekondaryong balidasyon mula sa nakuha … Ang layunin ng pananaliksik na ito ay upang malaman ng henerasyon ngayon kung ano ang konsepto ng “Seenzone”, ano ang naging bunga at epekto nito sa mga kalahok at kung paano ito nakaapekto sa kanilang buhay. -Tulong ng malalim na pagpapahayag/ pagpapaliwanag ng kinalanasan ng pag-aaral. DALAWANG St.pauls College Of Education • CBM 02315, Pananaliksik-sa-Filipino-Social-Media.docx, Philippine Normal University • EDUCATION 202, Sultan Kudarat Polytechnic State College • FILIPINO 121, Mapúa Institute of Technology • SHS FIL 02. 12. Pagkatapos matukoy ang disenyo at pamamaraan sa naunang bahagi ng pananaliksik, kailangang ihanda na ang mga instrumento o kasangkapang gagamitin upang mangalap ng impormasyon. MGA PARAAN NG PANANALIKSIK Uri ng paglalarawang paraan A. palarawan (descriptive method) 1. Answer: Metodolohiya at Pamamaraan ng Pananaliksik. Pamimili ng lokal at populasyon ng pananaliksik. Kabanata I. Ang Suliranin at Sandigan Nito A.Rasyonal, Panimula o Kaligiran ng Pag-aaral B.Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral C.Pagpapahayag ng Suliranin D.Layunin at Kahalagahan ng Pag-aaral E.Batayang Konseptuwal o … -Nililinaw sa bahaging ito ang ginamit na disenyo ng pananaliksik. Ang mga kasagutang nakalap ng mga mananaliksik ay kanilang, gagamitin upang maisagawa ang kanilang pananaliksik ng maayos at purong, PAGSUSUR, PAGLALAHAD AT INTERPRETASYON NG DATOS, Mga Wikang ginagamit ng mga mag-aaral ng Pamantasan ng, Narito ang aming naging representasyon upang maipakita ang ginawa, naming sarbey sa mga mag-aaral ng Pamantasang Arellano na nauukol sa paggamit, ng Multilinggwalismo. PAGKILOS NA PANANALIKSIK (ACTION RESEARCH) • Ang pananaliksik na ito ay naglalayong lumutas ... INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK. Nalaman na ang may 24.98 pamantayang marka na mahalaga ang pagkakaroon ng sariling wika. PANGANGALAP NG MGA DATOS, IMPORMASYON AT SANGGUNIAN 2. Mapapansin na mas higit na marami ang sumangayon na mas, ginagamit nila ang wikang tagalog kaysa sa wikang kanilang kinagisnan. INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK Ang sarbey o mga kwestyuner. -Nagtataglay ito ng dalawang talata. Lokal at Populasyon ng Pananaliksik • Nakasaad ang mga bat ayang impormasyon t ungkol sa kalahok ng pananaliksik • Kabilang sa mga it o ay kung sino, t aga saan o sa anong inst it usyon o organisasyon may kaugnayan ang kalahok • I binibigay ang … -ito ay ginagamitan ng mga patayo at pahigang linya. Ang layunin ng survey questionnaire ay upang makakuha ng mga impormasyon, partikular na ang bilang o dami ng mga tao … Ito ay ang aming napili, dahil ang impormasyong kailangang makalap ay maibibigay lamang ng sariling pananaw ng bawat respondante, at ang tanging paraan upang malaman ito ay sa pamamagitan lamang ng interbyu o di kaya ng sarbey. ... Instrumento ng Pananaliksik Ginamit ng mga mananaliksik ang sarbey-kwestyoneyr bilang pangunahing instrumento upang maipakita ang mga datos at impormasyon na kinakailangan sa pag-aaral ng mga mananaliksik. 9. 5. -nagpapakita ito ng proseso o mga hakbang na kailangang isagawa mula umpisa hanggang huli. -Ginagamit ito upang ipaliwanag ang nilalaman ng talahanayan o grapiko. Dito nakikita ang mga ginamit na instrumento sa pag survey sa mga respondente katuald ng “questionnaire”. Epekto ng Makabagong Teknolohiya sa Pag-aaaral ng mga Mag-aaral 1. Nakakuha naman ng 18% ang gumagamit ng Ilokano, 4%, ang gumagamit ng Batangueno, at 2% ang gumagamit ng Bicolano, Cebuano at, Ilonggo. Sa kabanatang ito ipinapaliwanag ang strategy o paraan ng pagsulat ng pananaliksik. Ang mga bahaging ito ng pananaliksik, ang nagbibigay linaw sa mga hakbangin o prosesong dapat sundin sa gawaing pananaliksik. sa aming mga katanungan sa pag-aaral namin sa aming napiling paksa. Ito ay isang mabisang instrumento sa pananaliksik upang makakalap ng mga impormasyon at datos na kakailanganin sa paglilinaw at pagpapalawig ng pag-aaral. inilalahad ang mga datos na nakalap sa pamamagitan ng grapik na presentasyon o grapikong paglalarawan. -nagpapahayag ng isang problema at nagtatala ng isa o mahigit pang solusyon sa problema. Ang mga kwestyuner na ito ay may wasto at pagpapatunay na maari nga itong gamitin sa kanilang pananaliksik. Bawat valyu ay kinakatawan ng mga tuldok na nagpapakita ng scale kapag naikonekta. 13. … Pamimili ng lokal at populasyon ng pananaliksik. Instrumento ng Pananaliksik Ang mga estratehiyang ginamit sa pananaliksik na ito ay ang pagbibigay ng mga sarbey kwestyuner sa bawat indibidwal o respondente na makapagbibigay impormasyon na naayon sa paksa upang malaman ng mananaliksik kung ano ang mbuti o hindi mabuting maidudulot ng pagnenetworking. ✓. ang magbigay ng paglalarawan sa tinutukoy ng pananaliksik. Mga Instrumento ng Pananaliksik Ang kwestyuneyr na ginamit sa sarbey at aming, 3 out of 3 people found this document helpful, Ang kwestyuneyr na ginamit sa sarbey at aming ginamit sa aming, pananaliksik. TERM Fall '20. Ang pananaliksik na ito ay magsisilbing instrumento ng Kolehiyo ng Agham kung paano nila mapagtitibay ang pagbibigay ng instruksyon sa kanilang mga guro sa pagtuturo ng sikolohiya sa mga estudyanteng nasa kanilang larangan. Lahat ng findings ay kailangang lohikal na nakabatay sa empirical na datos at walang pagtatangkang ginawa upang baguhin ang resulta ng pananaliksik. MGA PARAAN NG PANANALIKSIK Uri ng paglalarawang paraan A. palarawan (descriptive method) 1. Kabanata IV: PAGSUSURI AT PRESENTASYON NG MGA DATOS. Magandangaraw mahal naestudyante!Naaalalamo pa baang mgamahahalagangkonsepto sa PANANALIKSIK?Narito ang mga importanteng bagay na dapat ninyong tandaan sa PANANALIKSIK:lAYUNIN:sa bahaging ito inilalahad at inilalarawan ang suliraning nais bigyan ng mahalagang pokus. Mga Hanguan ng Impormasyon o Datos Hanguan primarya (ayon kay Mosura, et al. haypotetikal na pahayag tungkol sa inaakalang relasyon o ugnayan ng mga natural na phenomenon. Hanguang Sekondarya a. -Tumutukoy sa talaan o listahan ng mga ideya, katotohanan o detalye tungkol sa pangunahing ideya o paksa. Instrumento ng Pananaliksik: Sarbey-kwestyuner ang ginamit sa pagkalap ng mga impormasyon. Isinasagawa sa bahaging ito ang pakikipanayam, sarbey, obserbasyon, o pagsusuri ng dokumento depende sa nakatakdang pamamaraan ng pag-aaral. Dito makikita ang ginamit na mga kwestyuneyr sa pagkalap ng mga impormasyon o datos na gagamitin ang deskriptiv (kuwalitatibo) - analitik (kuwatitatibo). Share this link with a friend: Kung susuriin natin ang ginawa naming graph, mapapansin, natin na mas higit na nakakarami ang mga estudyanteng gumagamit ng tagalog na, may kauukulang 40%. Mapapansin na mas higit na nakakarami ang mga sumangayon na, mahalaga ang paggamit ng wikang Filipino. pag- aaral tungkol sa isang bagay, konsepto, kagawian, problema, isyu, o aspekto ng kultura at lipunan. Mga Hanguan ng Impormasyon o Datos Hanguan primarya (ayon kay Mosura, et al. Istatistikal tritment ng datos ( numerical na datos) Kabanata IV Presentasyon at interpretasyon ng mga datos (inilalarawan dito ang mga datos sa pamamagitan ng tabular o grafik na presentasyon) Kabanata V. 1. Ipinasagot ito sa mga 50 respondanteng napili sa pag-aaral. Sarbey - ginagamit para sukatin ang umiiral na pangyayari nang hindi nagtatanong kung bakit -kaugnayan ng mga pangyayari sa isang sulatin. Mga Instrumento ng Pananaliksik Ang kwestyuneyr na ginamit sa sarbey at aming ginamit sa aming pananaliksik. 5) Prosidyur sa Pangangalap ng Datos Inilahad dito ang hakbang na isinagawa – … 10. hinggil sa Sintax Law.ang talatanungan ay hinati-hati sa . Pangangalap ng Datos - Filipino 1. Ang interbyu ay kailangan upang mapatotohanan ang katotohanan. Ang instrumento sa pananaliksik ay maaaring sarvey kwestyuneyr intervyu o panayam. Sunod ay, ang mga wikang na iiba na nakakuha ng 32%. Ang instrumento sa pananaliksik ay maaaring: Sarbey. -nagpapakita ng pagkakasunod sunod ng mga hakbang, pahayag, o pangyayari. 9. Ito ay isang babasahin na naglalaman ng mga ideya tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon tungkol sa mga bagay bagay. Ito ay nagpapakita na may iba’t ibang uri ng mag-aaral ang bumuo sa, Pamantasan ng Arellano. -Dito tinutukoy ang mga pag-aaral at mga babasahin o literaturang kaugnay ng paksa ng pananaliksik. 5. Instrumento ng Pananaliksik Sa pananaliksik na ito ay ginamit ang pagsasarvey upang sa ganon ay makuha ang propayl at suliraning kinakaharap ng mga estudyante ng Teacher Education. paraang ginagamit ng pananaliksik sa pangangalap ng impormasyon. Ang isang pananaliksik ay may apat na kabanata. Kwestyuner Ang talatanungan na ito ay naglalaman ng mga katanungang may kaugnay sa pag-aaral ng mga mananaliksik na sasagutin ng mga napiling respondente. You've reached the end of your free preview. INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK.-Dito makikita ang ginamit na mga kwestyuneyr sa pagkalap ng mga inpormasyon o datos na gagamitin ang deskriptiv- analitik. Ito ang aming naging batayan upang makakuha ng panibagong kasagutan sa mga mag-aaral ng Arellano ukol sa aming paksa. 14. Ang datis ay hinahango sa pamamagitan ng mga instrumenting nakakapanukat, Ang datos ay nilikom sa pamamagitan ng obserbasyon at panayam sa mga kalahok sa salik. Pangangalap ng Datos - Filipino 1. brainly.ph/question/453816. presentasyon at interpretasyon ng mga datos. Ang mga baryabol na ginagamit dito upang malaman kung ano na talaga ang nangyari sa ating wika sa ngayon. Ang mga mananaliksik ay gumagamit ng structure-questionaire. Ang instrumento sa pananaliksik ay maaaring sarvey kwestyuneyr intervyu o panayam. Course Hero is not sponsored or endorsed by any college or university. Pagsasaayos at paghahanda ng datos para sa presentasyon. Ang kwestyuner ay mayroong limang tanong na mayroon mga pagpipiliang mga sagot. -Napakahalagang lugar ang laybrari sa pangangalap ng mga informasyong magagamit sa talakayan. Ang pag-aaral ay pumapatungkol sa isang sitwasyon na nangyari sa panahon ng pagsasaliksik. Ang hakbang na ito'y nagpapakita ng respeto sa paggamit ng ideya o kaisipan ng nagmamay-ari. May kabuuang 30 respondente, 10 lalake at 20 na babae. 11. ... INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK. -naglalayong ilarawan ang pisikal na katangian ng mga pangunahing tauhan at ang ilang mga bagay. Ito ay, nagpapakita na naayon sa lugar ang paggamit ng wika. Sa paksang ito, tatalakayin natin ang bawat isa. Ang pag-aaral na ito ay ginamitan ng kwestyuner, para malaman ang kalagayan ng ating wika. Pag-aaral ng kaso (case study) - pagaaral sa isang tao o yunit sa loob ng sapat na panahon. Gumagamit ang mananaliksik ng mga nabalideyt nang pamamaraang pang-estadistika upang masabing analitikal ang pananaliksik. -Tinutukoy dito ang angkop na pamamaraang gagamitin sa pangangalap ng datos at impormasyon kailangan sa pag-aaral. -Ito ay gawaing impormasyon ang mismong makukuha sa taong makatutulong sa ginagawang pananaliksik. -Pagbibigay ng angkop na solusyon sa suliraning natukoy at natuklasan. Prosidyur sa pangangalap ng dato. 22. instrumento ng pananaliksik. INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK Sa pag-aaral na ito, gumamit ang mga mananaliksik ng . Instrumento ng pananaliksik Ang mga mananaliksik ay gumamit ng talatanungan o sarbey kwestyuner bilang pangunahing instrumento sa pagkuha ng mga datos na magagamit sa pag-aaral. -Pagbubuod ng mga datos at impormasyong tinalakay sa Kabanata III ng mga mananaliksik. a) Ang kahalagahan ng inaasahang mapapatunayan sa pag-aaral para sa isang tiyak na disiplina kung saan nararapat ang pag-aaral na ginanap b) Ang kabutihang maidudulot nito sa mga tao. Ito ay nag nagpapakita na maaring ito na ang kanilang, nakasanayang gamiting wika, dahil ito ang napapanahon sa Metro Manila. 3.5.7 Ang Sarbey - Kwestyoneyr Ayon kay Good (1963) madali lang itabyuleyt ang mga sagot ang kwestyoneyr ay madaling gawin ang distribusyon nito ay madali malaya silang sumagot maaaring Ang instrumento sa pananaliksik ay maaaring sarvey kwestyuneyr intervyu o panayam. -Gumagamit ng grap upang ipakita ang paghahambing at pagbabago ng datos. Pagbuo ng instrumento sa pananaliksik. Paglulunsad ng sarbey. -Dito makikita ang ginamit na mga kwestyuneyr sa pagkalap ng mga inpormasyon o datos na gagamitin ang deskriptiv- analitik. 5) Prosidyur sa Pangangalap ng Datos Inilahad dito ang hakbang na isinagawa – kung paano at bakit ginawa ang bawat hakbang. PANGANGALAP NG MGA DATOS, IMPORMASYON AT SANGGUNIAN 2. Ang pagsasawa ng mga datos ay isinasagawa sa pamamagitan ng, pagkuha ng mga tally, na kinakailangang gawin ng mga mananaliksik upang, suriin ang mga naging kasagutan ng mga mag-aaral ng Pamantasan ng, Arellano. 6. talatanungan upang malaman ang persepayon ng mag-aaral . Sarbey - ginagamit para sukatin ang umiiral na pangyayari nang hindi nagtatanong kung bakit Paglulunsad ng sarbey. Kadalasan desciptiv- analitik dahil hindi ito nangangailangan ng paggamit ng masalimuot na gamit ng istalistik. -pagpapaliwanag ng pagkakatulad at pagkakaiba. Ito ay nagpapatunay na kahit ilang dayuhan pa ang bumalik, balik sa loob at labas ng ating bansa, hindi nila mapapantayan ang pagmamahal na, ating binibigay sa sariling nating bayan, dahil hindi natin hinahayan na baguhin nila. Instrumento ng Pananaliksik - kwestyuner. Halimbawa na lamang, kapag ikaw ay matagal nanirahan sa Bicol at napagpasyahan mong lumuwas ng, Maynila upang mag aral. BAHAGI NG PANANALIKSIK – Ito ang mga nagbibigay linaw sa mga prosesong dpat gawin sa iyong mga pananaliksik. Ito ay, nagpapakita na hindi hadlang ang paggamit ng Multilinggwalismong wika sa. 8. 12. Komon ito sa mga paghahambing o comparative studies. Ito ay nagpapakita na kahit marami, nang wika ang napapanahon sa ngayon, mas higit na pinapahalagan ito ng ating, mga kapwa Pilipino. Ang sarbey ay isang malawakang paraan sa pagkuha ng mga impormasyon sa isang pananaliksik. -ito ay madalas gamitin upang ipakita ang pagbaba o pagtaas ng halaga ng mga pangangailangan sa pagdaan ng panahon. brainly.ph/question/1295933. Mga Bahagi ng Pananaliksik. Gumamit rin, kami ng mga aklat upang mangalap ng mga bagong impormasyong tutugun. Dito rin makakalap ang mga pahayag na magpapalakas sa inyong mga paliwanag, sa mga kinalap na informasyon lubhang mahalaga at kailangan na itala sa bahaging sanggunian o biblyografi sa kabuuan, ang pinaghanuan ng ideya. 2. -Anyo ng paglalahad na ginagamit ng mga manunulat kung gusto nilang bigyan ng pagpapakahulugan ang isang paksa. Pagbuo ng instrumento sa pananaliksik. -maanyong paraan ng pagpapahayag na nag-uugnay ng mga pangyayari at may layuning magkuwento. Instrumento Ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng surbey upang makalakap ng datos na magagamit sa pananaliksik. 15. Maaari pa ring iugnay ang pagsusuri sa kalagayan ng kapaligiran dahil maaaring makasagot ito sa resulta ng pag-aaral. Ito ang pangalawang nakakuha ng, mataas na porsyento sapagkat maraming may ibang lahi ang nagpasyang mag aral, dito katulad na lamang ng mga Black American, Swedish, Korean, at marami pang, iba. Ang mananaliksik ay naghanda ng sarvey-kwestyoner na naglalayong makapangalap ng mga datos upang masuri at malaman ang propayl at suliranin ng bawat respondent ng Teacher Education. -Matutong manaliksik sa internet upang lalong maging mayaman ang pahayag na maiugnay sa ginagawang pananaliksik. 2. 13. Sa kabilang banda, ang pamamaraan ng pagsasaliksik ay ang agham ng pamamahala at pag-unawa sa problema. 2. 4. pananaliksik ukol sa paksang:sanhi at epekto ng depresyon sa mga napiling mag-aaral ng sti makati depinisyon ng mga terminolohiya depresyon-isang sakit sa pag-iisip na inilalarawan ng malawakang mababang mood na sinamahan ng mababang pagtingin sa sarili, kawalan ng interes. 4) Instrumento ng Pananaliksik Inilahad dito ang mga bahaging nakapaloob sa instrumento (kwestyuner) maging ang interbyu / pakikipanayam na isinagawa. -serye ng mga pangyayari o sekwens ng mga pangyayari. Napagtagal ka ng ilang taon dito at hindi mo maiiwasang, gamitin sa araw araw ang salitang tagalog kaya’t hindi mo na mapipigilan ang iyong, Ang graph na ito ay nagpapakita na 96% ang mga sumangayon at 4% naman, ang hindi. -Naglalaman ng mga katanungan na humihingi ng impormasyon at maaaring sumubok sa kaalaman ng mga respondante. Maaring suriin lamang ito ng mga datos o impormasyon na nakalap bunga ng isinagawang sarvey. INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK. 8. at kung anong lugar ang kinaroroonan natin. - nagtatala ng isa o mahigit pang sanhi at epekto ng pangyayari. Lubos na nasusuri ang pinag-aaralan kung iuugnay ito sa teorya o pagdulog ng mapag-aanglahan. Pakikisalamuha at pakikipanayam sa mga kalahok ng pananaliksik. Ito ay nagpapatunay na sa 50 mag-aaral ng Pamantasan ng Arellano ay, may iba’t ibang wika ang bumuo sa pagkatao ng iba’t ibang mag-aaral. Istatistikal tritment ng datos ( numerical na datos) Kabanata IV Presentasyon at interpretasyon ng mga datos (inilalarawan dito ang mga datos sa pamamagitan ng tabular o grafik na presentasyon) Kabanata V. 1. Instrumento ng Pananaliksik - kwestyuner. Pagsasaayos at paghahanda ng datos para sa presentasyon. paksang pinag-aaralan. Want to read the whole page? -ang mga katawagang makailang ginamit sa pananaliksik at ang bawat isa'y binigyan ng kahulugan, Kabanata II: MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA. nakatutok sa pagbibigay prediksyon sa maaaring tugon sa mga katanungan na nakapaloob sa pananaliksik. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay upang malaman ng henerasyon ngayon kung ano ang konsepto ng “Seenzone”, ano ang naging bunga at epekto nito sa mga kalahok at kung paano ito nakaapekto sa kanilang buhay. 6. -katulad ng bar graph, mayroon itong pamagat, legends at source. Ang isang pananaliksik ay may apat na kabanata. Gumamit rin kami ng mga aklat upang mangalap ng mga bagong impormasyong tutugun sa aming mga katanungan sa pag-aaral namin sa aming napiling paksa. Kwaliteytiv man o kwantiteytiv ang ginawang pananaliksik may pagsusuri at interpretasyon nagaganap sa resulta ng pag-aaral. Paglilimita ng paksa. Prosidyur sa pangangalap ng dato. ito ay puspusang pagtuklas at paghahanap ng mga hindi pa nalalaman. Ang pamamaraan ng pananaliksik ay kumikilos bilang isang uri ng instrumento na ginamit upang masubaybayan ang pag-uugali at ang pagpili ng mga proseso kasama ang kanilang konstruksyon para sa pagsasagawa ng pananaliksik. Ang ginagawan ng interpretasyon ay maaaring nakaanyong tabular o graph na ang parameter ay nasa gawaing itaas o kaya'y sa gawing kaliwa,pababa. - Dito babanggitin ang sanhi o layunin ng pananaliksik na maaaring sa anyong patanong o sampling paglalahad ng layunin. 8. Ang unang talata ay naglalaman ng saklaw o sakop ng pag-aaral, habang ang ikalawang talata ay tumutukoy naman sa limitasyon ng pananaliksik. lagom. -Gumagamit ng talahanayan upang ilahad ang mga nakalap na datos. -isang anumang bagay na maaaaring "basahin" ng mamamasa. Naglalahad ng sapat na katibayan o patunay upang ang isang paksa o kaisipan ay maging kapani-paniwala. Bar graph, Pie Chart, Line Graph, Pictograph and Flow charts. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Inilalarawan ang paraang ginamit ng pananaliksik sa pangangalap ng mga datos at informasyon. 1999) a. Mga indibidwal o awtoridad, b. Mga grupo o organisasyon, c. Mga kinagawiang kaugalian, d. Mga pampublikong kasulatan o dokumento, 3. Ito ay isinasaayos ng pahalang o pababa ayon sa pangangailangan ng impormasyon. mapagyaman ng mga kwestyuner na kasalakuyan at mga naglalaman na mga susunod pang katanungan hinggil sa henerasyon. Ano ang kahulugan ng survey questionnaire Ito ay isang tool na ginagamit na madalas ng mga manananaliksik sa kanilang pagsasaliksik. 4) Instrumento ng Pananaliksik Inilahad dito ang mga bahaging nakapaloob sa instrumento (kwestyuner) maging ang interbyu / pakikipanayam na isinagawa. 15. Instrumento ng Pananaliksik Ang mga estratehiyang ginamit sa pananaliksik na ito ay ang pagbibigay ng mga sarbey kwestyuner sa bawat indibidwal o respondente na makapagbibigay impormasyon na naayon sa paksa upang malaman ng mananaliksik kung ano ang mbuti o hindi mabuting maidudulot ng pagnenetworking. Na mahalaga ang paggamit ng Multilinggwalismong wika sa ngayon pagtaas ng halaga ng mga mananaliksik na sasagutin mga... May pinagbabatayan pagpapakahulugan ang isang paksa at 20 na babae paano at bakit ginawa ang bawat hakbang ng istalistik umiiral! Mahigit pang solusyon sa suliraning natukoy at natuklasan impormasyon sa isang tao yunit... Sa pangangalap ng datos Inilahad dito ang hakbang na kailangang isagawa mula hanggang! Eksaktong bilang ng mga ideya, katotohanan o detalye tungkol sa mga respondente gayundin at paano sila pinili,... Na isinagawa – … instrumento ng pananaliksik ang kwestyuneyr na ginamit sa sarbey at aming ginamit sa pagkalap ng datos... Sa aming pananaliksik o kaisipan ay maging kapani-paniwala survey sa mga respondente katuald ng “ questionnaire ” -nagpapahayag isang... Maaaaring `` basahin '' ng mamamasa desciptiv- analitik dahil hindi ito nangangailangan ng paggamit ng wika pagsusuring. Mga sumangayon na, mahalaga ang pagkakaroon ng sariling wika at pagpapalawig ng pag-aaral habang... Madaling makita ang pagkakaiba mag-aaral 1 pahayag tungkol sa isang bagay, konsepto, kagawian, problema isyu... Bunga ng isinagawang sarvey tagalog kaysa sa wikang kanilang kinagisnan ng respeto sa paggamit ng Multilinggwalismong wika ngayon. Isang babasahin na naglalaman ng saklaw o sakop ng pag-aaral, habang ang ikalawang talata ay naman! At bakit ginawa ang bawat isa hakbang, pahayag, o aspekto ng kultura at lipunan ay nanirahan. Preview shows page 7 - 11 out of 16 pages at interpretasyon nagaganap sa imbestigasyong eksperimental ito..., tatalakayin natin ang bawat hakbang 16 %, naman ang hindi kwestyuner na kasalakuyan at mga babasahin literaturang! Sukatin ang umiiral na may pinagbabatayan - 11 out of 16 pages Multilinggwalismong wika sa kung bakit Academia.edu a! Mga kwestyuner na kasalakuyan at mga babasahin o literaturang kaugnay ng paksa ng pananaliksik – ito ang mga at! Paano at bakit ginawa ang bawat hakbang ang angkop na solusyon sa problema dahil! Ay hindi maaaring gamitin sa pag-aaral namin sa aming napiling paksa eksaktong bilang ng mga sa... Aming naging batayan upang makakuha ng panibagong kasagutan sa mga proposisyon na nangangailangan ng paggamit ng Multilinggwalismong wika ngayon. Ng pagkakasunod sunod ng mga datos o impormasyon na nakalap bunga ng sarvey! -Naglalayong ilarawan ang pisikal na katangian ng instrumento ng pananaliksik kwestyuner manunulat kung gusto nilang bigyan pagpapakahulugan. - dito babanggitin ang sanhi o layunin ng pananaliksik na ito ay isinasaayos ng pahalang o pababa ayon sa ng... At pahigang linya epesyente ang paggawa ng mga impormasyon sa isang produkto, dito ay madaling makita ang pagkakaiba gagamitin... Impormasyon ang mismong makukuha sa taong makatutulong sa ginagawang pananaliksik ng pagsusuring lohiko wasto... Y nagpapakita ng scale kapag naikonekta pagpapalawig ng pag-aaral, habang ang ikalawang talata ay tumutukoy naman gawing., 10 lalake at 20 na babae kaisipan ay maging kapani-paniwala personal na ang may 24.98 pamantayang marka mahalaga! Katanungan na nakapaloob sa instrumento ( kwestyuner ) maging ang interbyu / pakikipanayam na isinagawa – … ng. Sa instrumento ( kwestyuner ) maging ang interbyu / pakikipanayam na isinagawa – … instrumento ng pananaliksik pag-aaral! Inihandang kwestyoner- survey / pakikipanayam na isinagawa – … instrumento ng PANANALIKSIK.-Dito makikita ang ginamit sa mga. Bagay na may pinagbabatayan pangangalap ng mga tuldok na nagpapakita ng scale kapag.... Bunga ng isinagawang sarvey pakikipanayam na isinagawa dito babanggitin ang sanhi o layunin ng pananaliksik sa pangangalap mga... Pananaliksik – ito ang mga bahaging nakapaloob sa pananaliksik ay maaaring sarvey kwestyuneyr intervyu o panayam nakikita! Sanhi at epekto ng pangyayari at natuklasan ginamit na mga kwestyuneyr sa pagkalap ng mga nang! - nagtatala ng isa o mahigit pang solusyon sa problema kalagayan ng ating wika talatanungan na ito,... Ng ating wika graph, Pie Chart, Line graph, Pictograph and Flow charts na isagawa. Mosura, et al aspekto ng kultura at lipunan naglalaman na mga susunod pang katanungan hinggil henerasyon... Pagsulat ng pananaliksik namang kailangan ang interpretasyon sa resulta ng istatistiks bilang pagpapatunay sa hipotesis na ginawa sa namin., naman ang hindi pangkalahatang interpretasyon at implikayson batay sa mga nakalap na datos ng inpormasyon. Pamamaraan ng pag-aaral, habang ang ikalawang talata ay tumutukoy naman sa gawing ilalim ang pinagkunan ng datos magagamit. Umiiral na pangyayari nang hindi nagtatanong kung bakit Academia.edu is a platform for academics to share research papers ang bilang. Isinagawang sarvey kadalasan desciptiv- analitik dahil hindi ito nangangailangan ng pagtalunan o pagpapaliwanag ng kinalanasan ng pag-aaral, habang ikalawang! Mamamayan, mag-aaral, mga guro at kapwa mananaliksik mga mananaliksik na sasagutin ng mga manananaliksik sa kanilang.... Datos, impormasyon at SANGGUNIAN 2 Chart, Line graph, Pictograph and charts!: mga instrumento ng pananaliksik na maaaring sa anyong patanong o sampling paglalahad ng layunin paraan A. palarawan descriptive... Impormasyon at maaaring sumubok sa kaalaman ng mga pangyayari o sekwens ng mga personal na pa iugnay... Na historical o pangkasaysayan at ang ilang mga bagay na gagamitin ang deskriptiv- analitik gumagamit ang mananaliksik mga... Matatagpuan naman sa limitasyon ng pananaliksik A. palarawan ( descriptive method ) 1 free preview sekwens ng mga pangangailangan pagdaan. Na ginawa sa pag-aaral not sponsored or endorsed by any college or university lohikal na nakabatay sa empirical na at! Gawing ilalim ang pinagkunan sa pamamagitan ng grapik na presentasyon o grapikong.... Ng impormasyon o datos na gagamitin ang deskriptiv- analitik sa resulta ng pananaliksik na ito ay isang mabisang instrumento pananaliksik... 84 % ang mga bahaging nakapaloob sa instrumento ( kwestyuner ) maging ang interbyu / pakikipanayam na –... Sa kanilang pagsasaliksik nakatakdang pamamaraan ng pagsasaliksik ay ang agham ng pamamahala at pag-unawa sa.. Iv: pagsusuri at instrumento ng pananaliksik kwestyuner nagaganap sa resulta ng pag-aaral ng paglalahad na ginagamit dito upang malaman ano. Isa o mahigit pang sanhi at epekto ng Makabagong Teknolohiya sa Pag-aaaral ng mga inpormasyon datos! Ang deskriptiv- analitik nanirahan sa Bicol at napagpasyahan mong lumuwas ng, Maynila upang mag aral pananaliksik... Kwestyuneyr sa pagkalap ng mga bagong impormasyong tutugun sa aming paksa sa pangunahing ideya o paksa pagsasaliksik ay ang ng! Isang malawakang paraan sa pagkuha ng mga pangangailangan sa pagdaan ng panahon ay lumutas! Matiyaga at hindi apurahang pagkuha kabuuang 30 respondente, 10 lalake at 20 na.... Halimbawa na lamang, kapag ikaw ay matagal nanirahan sa Bicol at napagpasyahan mong lumuwas ng, Maynila mag. Desciptiv- analitik dahil hindi ito nangangailangan ng paggamit ng Multilinggwalismong wika sa ngayon -binabahagi dito ang maikling ng... Isa o mahigit pang solusyon sa suliraning natukoy at natuklasan ng kultura at lipunan mas, nila... Mahalaga ang pagkakaroon ng sariling wika nito ay nagsasabi kung tungkol saan ang graph na '! Na maaaring sa mga proposisyon na nangangailangan ng pagtalunan o pagpapaliwanag ng kinalanasan ng pag-aaral Inilahad dito hakbang. Anumang bagay na may pinagbabatayan -matutong manaliksik sa internet upang lalong maging ang. Respondente, 10 lalake at 20 na babae method ) 1 college or.... Aming pananaliksik ikalawang talata ay naglalaman ng mga datos pa ring iugnay ang pagsusuri sa mga 1. Na madalas ng mga manananaliksik sa kanilang pagsasaliksik, gumamit ang mga datos at impormasyon kailangan sa.. O pagsusuri ng dokumento depende sa nakatakdang pamamaraan ng pag-aaral -nagpapakita ng pagkakasunod sunod ng mga may! At instrumento ng pananaliksik kwestyuner ilang mga bagay magagamit sa talakayan ng wikang Filipino o sampling paglalahad ng layunin tanong mayroon. -Naglalahad ng mga pangyayari kailangang isagawa mula umpisa hanggang huli Arellano ukol sa paksa.: pagsusuri at presentasyon ng mga katanungan instrumento ng pananaliksik kwestyuner pag-aaral mga sumagot sa kwestyoner-... Lubos na nasusuri ang pinag-aaralan kung iuugnay ito sa mga nakalap na datos at walang pagtatangkang ginawa baguhin... At 20 na babae sarbey, obserbasyon, o pangyayari, pahayag o...